آخرین اخبار

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 95-1394، مراسم جشن ویژه ی دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه ارومیه برگزار می شود.


این جشن با حضور رییس دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها، مشاورین رییس دانشگاه و مدیران حوزه های مختلف دانشگاه 6 ام و 7 ام مهرماه در سالن شهید دکتر چمران برپا خواهد شد.


بسته فرهنگی ویژه دانشجویان ورودی جدید از ساعت 30/9 صبح روز برگزاری در محل سالن چمران توزیع خواهد شد.


گفتنی است مراسم روز دوشنبه 6 ام مهرماه 94 ویژه دانشجویان پسر و مراسم روز سه شنبه 7 ام مهرماه 94 ویژه دانشجویان دختر خواهد بود. 


شایان ذکر است سخنرانی رییس دانشگاه، رییس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، مشاورین دانشجویی، پخش کلیپ معرفی دانشگاه، طنز دانشجویی، پاییز و معرفی اساتید راهنما، اجرای تئاتر توسط گروه تئاتر دانشجویی، مسابقه حضوری از سری برنامه های این جشن در نظر گرفته شده است.