آخرین اخبار

نمایشگاه معرفی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

این نمایشگاه با هدف معرفی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کانونهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، تشکلهای اسلامی و انجمنهای علمی دانشجویی فعال و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی برپا خواهد شد.

نمایشگاه از 18 لغایت 22 مهرماه از ساعت 9 صبح تا 17 عصر در ساختمان کلاسهای عمومی دایر خواهد بود.

بدینوسیله از عموم دانشجویان، اساتید، مسئولین و فعالین فرهنگی و اجتماعی جهت بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل می آید.