آخرین اخبار

مراسم عزاداری و سوگواری  حضرت ابا عبدا... الحسین (ع(

از روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 لغایت روز دوشنبه مورخ 94/8/4 ساعت 20 الی 22 شب

سخنرانان: حجت الاسلام امامی، حجت الاسلام عبادی، حجت الاسلام محمدی

مداحان: برادر سعید عنانی و ...

مکان: بلوار شهید بهشتی- دانشگاه پردیس بین الملل- پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه- حسینیه امام حسن مجتبی (ع(

 

هیئت حضرت قائم (عج) و هیئت امام حسن مجتبی(ع(