آخرین اخبار

امکان حضور دانشجویان دانشگاه ارومیه در راهپیمایی 13 آبان فراهم می شود                                             

حضور دانشجویان دانشگاه ارومیه در راهپیمایی 13 آبان به همت تشکلهای اسلامی دانشجویی (بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان) و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فردا چهارشنبه 13ام آبان ماه ساعت 10 صبح در محل راهپیمایی (میدان انقلاب) فراهم می گردد.

اتوبوس ها جهت انتقال دانشجویان ساعت 45/9 صبح از محل های ذیل نسبت به این امر اقدام خواهند نمود.

مسیر حرکت اتوبوسها در پردیس نازلو:

1- ساختمان کلاسها

2- روبروی دانشکده کشاورزی

3- مسجد دانشگاه

4- مقابل خوابگاه بنت الهدی

 

بدینوسیله از کلیه دانشجویان برای حضور در راهپیمایی دعوت به عمل می آید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی