آخرین اخبار

اصلاحیه آگهی آزمون استخدامی در دانشگاه ارومیه

بدینوسیله حداکثر سن برای ثبت نام در مقطع کارشناسی، 30 سال، است که اشتباهاً ، 35 سال درج شده بود و بدین شرح اصلاح می گردد ( بند 7شرایط لازم برای داوطلبان)

برای مشاهده فایل اصلاحیه اینجا کلیک نمایید.