آخرین اخبار

به اطلاع همکاران شرکت کننده در دوره آموزشی «سبک زندگی حسینی» که در دهه اول محرم برگزار شد می رساند، جهت دریافت گواهی شرکت در دوره به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واقع در ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند.