آخرین اخبار

برگزاری دومین جلسه راه اندازی مرکز داروها و مکمل های ورزشی

در ادامه جلسه قبلی، دومین جلسه هماهنگی راه اندازی مرکز داروها و مکمل های ورزشی در دانشگاه ارومیه 24 آبان ماه سال جاری در محل مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی دانشگاه ارومیه برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور دکتر حیدری رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، خانم دکتر حتم خانی و جناب دکتر شیوا از اعضای محترم هیات علمی این دانشکده و همچنین رحیم شریف مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه و کارشناسان و اساتید تربیت بدنی همراه بود، حاضرین پیرامون نحوه راه اندازی و ساز و کارهای قانونی مربوط به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این نشست در خصوص اجرای تست های سلامت دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه ارومیه  که در حال حاضر در حال انجام می باشد توضیحاتی توسط رحیم شریف  ارائه گردید و مقرر شد این طرح نیز در دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد شود و در صورت تصویب مورد اجرا قرار گیرد.

همچنین مقرر گردید اولین کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل های ورزشی در اولین فرصت زمانی ممکن برگزار گردد و جهت برگزاری این کارگاه، نیازسنجی مربوطه، طی جلسه ای که هفته آینده با حضور مربیان منتخب و اساتید دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد، انجام گیرد .

گفتنی است: با توجه به نیاز جامعه ورزشی استان و اهمیت توجه به جنبه های علمی ورزش بویژه استفاده ورزشکاران از داروها و مکملهای ورزشی راه اندازی مرکز داروها و مکملهای ورزشی لازم و ضروری به نظر میرسد.