آخرین اخبار

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

رشته های برگزاری :

خواهران : 1- تنیس روی میز 2- والیبال 3- شنا 4- دومیدانی 5- شطرنج

برادران : 1- تنیس روی میز 2- فوتسال 3- شنا 4- دومیدانی 5- شطرنج

مسابقات یا منتخب دانشگاهی   94/9/30

مسابقات منطقه ای      94/11/15

مسابقات کشوری      اردیبهشت  95

 

علاقمندان از تاریخ 94/9/1لغایت 94/9/20به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایند.