آخرین اخبار

پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی در دانشگاه ارومیه برگزار می گردد

آخرین مهلت ارسال مقالات، 28 اسفندماه 94 می باشد و دانشگاه ارومیه 14 و 15 اردیبهشت ماه میزبان فیزیکدانان کشور خواهد بود.

علاقمندان برای مشاهده اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می توانند به آدرس اینترنتی www.psi.ir/?ncas5 مراجعه نمایند.