آخرین اخبار

 

 به اطلاع می رساند  کارگاه آموزشی پروفسور محمد شاهیدهپور که قرار بود امروز دوشنبه 94/9/23 در دانشکده فنی برگزار گردد بعلت بارش برف و تعطیلی پردیس نازلو به زمان دیگری موکول شد