آخرین اخبار

طبیعت زمستانی در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

عکس: حسین فعال نوری( واحد سمعی و بصری روابط عمومی)

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2750  این هفته:32679  این ماه:163244  امسال:1356732