آخرین اخبار

طبیعت زمستانی در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه

عکس: حسین فعال نوری( واحد سمعی و بصری روابط عمومی)

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3989  این هفته:37353  این ماه:133000  امسال:1448871