آخرین اخبار

درخشش دانشجوی دانشگاه ارومیه در جشنواره کتاب سال دانشجویی

کتاب جامع "بیماریهای طیور صنعتی" در بیست و دومین کتاب سال دانشجویی موفق به کسب عنوان کتاب برتر در گروه علوم پزشکی و دامپزشکی شناخته شد.

دکتر جعفر طایفه باقرلو رزیدنت بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه و یکی از مترجمان کتاب مذکور می باشد.

این موفقیت را به این دانشجوی ساعی و ارجمند تبریک عرض می نماییم امید که همه فرزندان ایران زمین، افتخار آفرین و مایه رشد و پیشرفت کشور باشند.