آخرین اخبار

امکان استفاده کلیه کارکنان دانشگاه از سامانه فرهنگی و اجتماعی فراهم شد

این مزیت که به همت امور اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی و با افزودن دیتابیس کارکنان محقق گردیده است امکان ثبت نام و حضور کارکنان شاغل به خدمت در دانشگاه را در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به صورت الکترونیکی فراهم می آورد.

کارکنان دانشگاه از این پس از طریق ورود به سامانه فرهنگی و اجتماعی با کد کاربری و گذرواژه کدملی می توانند در زمینه های مورد علاقه خود به فعالیت بپردازد.