آخرین اخبار

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه ارومیه می رساند:

این افراد می توانند از امروز 21 دیماه ساعت 11 صبح اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه نمایند.

سامانه دریافت کارت ورود به جلسه

روابط عمومی دانشگاه