آخرین اخبار

در راستای برگزاری اردوهای دانشجویی و اساتید به مشهد مقدس، اردوی فرهنگی زیارتی مشهد مقدس ویژه کارمندان دانشگاه از تاریخ 17 بهمن لغایت 23 بهمن برگزار خواهد شد. همکاران علاقمند می توانند جهت ثبت نام به صورت حضوری به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واقع در ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایند.

وسیله سفر اتوبوس بوده و هزینه سفر برای کارکنان و هر یک از اعضای درجه یک ایشان (همسر و فرزندان) مبلغ (شصت هزار تومان) می باشد. بستگان درجه دوم در اولویت بعدی بوده چنانچه ظرفیت اردو تکمیل نگردد ثبت نام خواهند شد.

هزینه ثبت نام بستگان درجه دو به ازاء هر نفرریال  000/000/2 ریال خواهد بود.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری