آخرین اخبار

دانلود لیست گروه اول

شروع کلاسها : 94/11/12

 اسامی بقیه گروهها متعاقباً از طریق اطلاعیه های سایت خبر اطلاع رسانی خواهد شد.

رديف

 نام

نام خانوادگي

1

عليرضا

صالح امين

2

علي

جواني فرد

3

مريم

انصاري

4

معصومه

جوادي قرالر

5

سهيلا

عطابخش

6

ليلا

عرب زاده

7

حسين

ايراندوست گمچي

8

نادر

رجبي

9

محمدعلي

عظيم زاده

10

هادي

عبدي نصرتي

11

تقي

تجملي

12

بهزاد

سليمانپور

13

محمد

عليزاده حصار

14

علي

شکوري طلاتپه

15

منصور

عظيمي

16

ستار

زاهدي

17

عسگر

كريم خاني

18

بهزاد

مشك آبادي پير

19

رسول

عظيمي

20

حسين

شرفپور

 

مدیریت فناوری اطلاعات