آخرین اخبار

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن – محیط زیست

این کنفرانس به همت مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب و گروه زمین شناسی دانشگاه در محورهای مهندسی معدن، زمین شناسی، نفت و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه های معادن و معدن کاری اردیبهشت مال سال آینده برگزار خواهد گردید.

بدینوسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و محققین دعوت می شود با ارائه آخرین پژوهش و تحقیقات شان یاریگر مجریان برگزاری کنفرانس باشند.

افراد برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  سایت کنفرانس به آدرس www.nationalmec.ir مراجعه نمایند.