آخرین اخبار

پروژه تحقیقاتی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه  به عنوان پروژه برتر صنعت برق وزارت نیرو شناخته شد

پروژه تحقیقاتی دکتر علی حسن زاده آده مرتضی پاشا عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم  به عنوان پروژه تحقیقاتی برتر صنعت برق در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو شناخته شد.

در این جشنواره که در آذر ماه سال 94 ترتیب یافت پروژه در حال اجرای دکتر حسن زاده تحت عنوان " بهینه سازی ویژگیهای روغن ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق با بکارگیری نانو سیالات و مقایسه عملکرد آن با روغن های متعارف ترانسفورماتورها" جزو برترین ها معرفی شد و در جشنواره مذکور در معرض نمایش عموم قرار گرفت.

این طرح با قرارداد دانشگاه ارومیه و شرکت توزیع نیروی برق استان آغاز شده و مجری آن دکتر حسن زاده می باشد.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت ارزشمند را به استاد ارجمند تبریک عرض می نماید.