آخرین اخبار

کسب رتبه دوم مرجعیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه موفق شد رتبه دوم مرجعیت علمی پژوهش های کشاورزی دانشگاه های کشور را کسب کند.

دکتر عباس صمدی رییس دانشکده کشاورزی خبر داد: بنا به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، دانشکده کشاورزی با وجود  کمبود امکانات تجهیزاتی و اعتبارات پژوهشی در مقایسه با 10 دانشگاه برتر کشور توانسته رتبه دوم مرجعیت علمی پژوهشهای کشاورزی را در بین دانشکده های کشاورزی دانشگاه کشور کسب نماید.

در گزارش ISC آمده: حوزه علوم کشاورزی یکی از حوزه های اصلی تولید علم در ایران و جهان است و نزدیک به ۶ درصد از کل تولید علم ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) متعلق به پژوهشگران این حوزه است.

دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: کسب مرجعیت علمی مستلزم انجام تحقیقات کیفی است. این مرجعیت زمانی حاصل می گردد که پژوهش انجام شده مورد استفاده قرار گیرد تا آنجا كه افزایش میزان استفاده مترادف با افزایش مرجعیت قلمداد می شود.

سرپرست ISC گفت: مرجعیت علمی پیش زمینه دیپلماسی علمی است. تا زمانی که محققین بین المللی از عملکرد و کارایی دانشمندان کشور اطمینان حاصل نکنند، مشارکت علمی حاصل نخواهد شد. در سال های گذشته در سطح کشور بیش از هر چیز به کمیت تولید علم اهمیت داده شده است.

وی گفت: در شهریور ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری سیاست های کلان علم و فناوری را ابلاغ نمودند. بند آغازین این سیاست ها جهاد برای کسب مرجعیت علم و فناوری در سطح بین المللی است. حقایق مستخرج از پایگاه های استنادی بین المللی نیز نشان می دهند که کسب مرجعیت علمی نیازمند برنامه ریزی ویژه ای است.

دهقانی اظهار داشت: حوزه علوم کشاورزی یکی از حوزه های اصلی تولید علم در ایران و جهان است. نزدیک به ۲۶ درصد از آنچه در حوزه علوم کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی و ۷۴ درصد آن در مجلات علمی داخل کشور منتشر می شود.

وی گفت: بنابراین برخلاف پژوهشگران حوزه های علوم فنی و مهندسی و علوم پایه ایران که بیشترین علم تولید شده شان را در سطح بین المللی منتشر می کنند، پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی تمایل بیشتری به انتشار نتایج پژوهش هایشان در داخل کشور دارند که البته این مسئله مسلما تحت تاثیر ماهیت رشته کشاورزی نیز است.

وی گفت: استنادها مهمترین شاخص پذیرفته شده برای سنجش میزان مرجعیت علمی در سطح بین المللی هستند. به منظور مقایسه استنادی در ابتدا نیاز به هنجار سازی (نرمال سازی) استنادها است. اندازه رشته های مختلف علمی با یکدیگر متفاوت است و همچنین دریافت استناد تحت تاثیر عامل زمان است. از همین رو قبل از هر گونه مقایسه، استنادها نرمال سازی می شوند.

دهقانی اظهار داشت: به این منظور، تعداد استنادهای هر مدرک انتشار یافته بر متوسط تعداد استنادهای رشته و سالی که مدرک در آن منتشر شده تقسیم می شود. اگر حاصل بالاتر از یک بود به آن معنی است که پژوهش بهتر از متوسط رشته عمل کرده است و هر چقدر این عدد از یک کمتر باشد نشان دهنده آنست که پژوهش ضعیف تر از متوسط رشته عمل کرده است.

وی افزود: بررسی کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی بين المللی ISI در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد که ایران از این حیث رتبه ۱۶ دنیا را در اختیار دارد که در مقایسه با رتبه کل کمیت تولید علم کشور در خلال این سال ها که بین ۲۰ تا ۲۱ بوده است نشان از آن دارد که پژوهشگران این حوزه عملکرد شایسته ای داشته اند. البته در کمیت بهتر از کیفیت عمل شده است.

دهقانی افزود: در بین دانشگاه های کشور، با کیفیت ترین تحقیقات حوزه کشاورزی توسط دانشگاه شهرکرد انجام شده است. این دانشگاه دقیقاً در سطح متوسط جهانی عمل کرده است. دانشگاه ارومیه، شهید باهنر کرمان و فردوسی مشهد در جایگاه های بعدی قرار دارند هر چند تمامی آن ها پایین تر از متوسط جهانی عمل کرده اند.

روش صحیح استفاده از این شاخص، مقایسه دانشگاه ها یا موسسات در یک رشته و همچنین یک سال خاص است و بیست دانشگاه و موسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم کشاورزی معرفی شدند

مشاهده نمودارها.