آخرین اخبار

تجهیز 4 دانشکده دانشگاه به سیستم امنیتی کتابخانه ای

بنا بر گزارش کتابخانه مرکزی، همزمان با دهه مبارک فجر در مراسمی که چهاردهم بهمن ماه و با حضور معاونت و مدیران پژوهشی و رییس کتابخانه مرکزی ترتیب یافت تعداد چهار دانشکده علوم، کشاورزی، فنی و مهندسی، ادبیات و بخش نشریات کتابخانه مرکزی به سیستم امنیتی کتابخانه ای مجهز و به تمامی منابع و کتب کتابخانه برچسب امنیتی زده شد.

با وجود این سیستم، مخازن کتابخانه به روی دانشجویان باز خواهد بود و استفاده از منابع مرجع و پایان نامه ها برای تمامی مراجعان قابل استفاده است.

همچنین در ادامه مراسم، ارزیابی و تست سیستم امنیتی در کتابخانه ها با حضور رییس و معاون پژوهشی دانشکده ها انجام شد.

شایان ذکر است: سیستم مورد نظر از طرف حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خریداری و توسط کتابخانه مرکزی نصب و راه اندازی گردیده است.