آخرین اخبار

اطلاعیه: لیست اسامی همکاران شرکت کننده در دوره ICDL پیشرفته - گروه دوم

شروع کلاسها: 1/12/94

محل برگزاری کلاسها: سایت مرکز اطلاع رسانی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی

ساعت برگزاری: 8:30 الی 10 صبح

رديف

 نام

نام خانوادگي

واحد مستقر

1

شبنم

اسدي

حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

2

نفيسه

بختياري خوئي

حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

3

افسانه

اصولي

حوزه معاونت دانشجويي

4

رضا

ابوالحسني گزنق

حوزه معاونت دانشجويي

5

ليلا

وكيلي ديزجي

حوزه معاونت دانشجويي

6

نرمين

اسماعيلي

حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي

7

سميه

ناصري سراي

حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي

8

محمدرضا

شمسعلی

نهاد رهبری

9

فرح ناز

کربلائي تقي نژاد

دامپزشكي

10

 محمد

عباس زاده

دامپزشكي

11

آرمن

بدلي ريحان آباد

دامپزشكي

12

علي

پورمحمود حصار

دانشكده علوم

13

اميرعلي

مجردساعتلو

دانشكده علوم

14

رقيه

زينالي

دانشكده علوم

15

مهرداد

اخگري وايقان

دانشكده علوم

16

ربابه

عبدالخاني

دانشكده فني و مهندسي

17

احمد

مولايي قره قشلاق

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

18

عزيزه

حسابي

معاونت پزوهشي و فناوري

19

سولماز

يمين

معاونت پژوهش و فناوري

20

مريم

شيرزاديان

دانشكده فني و مهندسي

21

حسين

پورعلي

حوزه مديريت حراست

 

غیبت بیش از 3 جلسه سبب حذف از دوره خواهد بود