آخرین اخبار

نشریه "پژوهش و توسعه  جنگل"  دانشگاه ارومیه در آستانه یکسالگی انتشار

نشریه "پژوهش و توسعه جنگل" برای اولین بار در بهار سال 1394 در دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی به چاپ رسید و هم اکنون شماره چهارم آن در دست چاپ می باشد.

مجله فوق به صورت فصلنامه بوده و دکتر احمد علیجانپور، دکتر جواد اسحاقی راد و دکتر بانج شفیعی از اساتید دانشکده منابع طبیعی مدیرمسئول، سردبیر و مدیر داخلی آن هستند که با صاحب امتیازی دانشگاه ارومیه انتشار می یابد.

نشریه پژوهش و توسعه جنگل دارای مجوزکمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده و به عنوان اولین نشریه مرتبط با علوم جنگل، درشمال غرب کشور، دستاوردهای پژوهشی مرتبط با علوم جنگلداری پژوهشگران سراسر کشور را به چاپ می رساند.

فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات درمجامع علمی پژوهشی ودانشجویی کشور از دیگر اهداف چاپ این مجله است.

دکتراحمد علیجانپور تیراژ نشریه را یکصد و پنجاه نسخه اعلام کرد و افزود: جنگل شناسی و بوم شناسی جنگل، مسائل اجتماعی- اقتصادی، جنگلداری و بیومتری جنگل، سنجش از دور، بهره برداری وحمل و نقل چوب، جاده سازی، هیدرولوژی و منابع آب در جنگل ازموضوعاتی هستند که در این نشریه مطرح شده  و به آنها پرداخته می شود.

وی در خصوص شرایط مقالات ارسالی به دفتر نشریه جهت چاپ اظهار داشت: در این نشریه نتایج فعالیت های پژوهشی مرتبط با علوم جنگل که ساختار مقالات علمی پژوهشی را داشته باشد مورد برسی هیات داوران قرار می گیرد.  

شایان ذکر است که پژوهشگران می توانند مقالات خود را از طریق سایت www.jfrd.urmia.ac.ir به نشریه مذکور ارسال کرده تا پس از طی فرایندهای ارزیابی و داوری در نشریه چاپ شود.