آخرین اخبار

مراسم بزرگداشت روز مهندسی در دانشگاه ارومیه

این مراسم به همت انجمنهای علمی دانشجویی گروه های مهندسی برگزار می شود.

زمان برگزاری نشست مذکور به بعد از ایام فاطمیه موکول گردید.