آخرین اخبار

مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه حائز رتبه دوم فرهنگستان علوم پزشکی گردید

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری تخصصی ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به عنوان رتبه دوم در حوزه علوم پایه پزشکی برگزیده شد و برنده جایزه « استاد دکتر نور الدین هادوی» گردید.

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله از پژوهش های برتر حوزه علوم بالینی و علوم پایه، پژوهشگران جوان، مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی به عنوان مقاله برتر شناخته شده اند تقدیر به عمل می آورد و جایزه علمی فرهنگستان علوم پزشکی را به برگزیدگان اهداء می کند.

در این راستا مقاله مستخرج از پايان نامه دکتر آرام مکاری زاده فارغ التحصيل رشته ايمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه که تحت عنوان

 Microvesicles derived from mesenchymal stcm cells: potent organelles for induction of tolcrogcnic signaling

در مجله Immunological letters به چاپ رسیده است از طرف فرهنگستان علوم پزشکی کشور حائز رتبه دوم در علوم پايه پزشکی شد.

برای مشاهده متن مقاله اینجا کلیک نمایید

این موفقیت را به مولف و همکاران وی در نگارش مقاله تبریک عرض می نماییم.