آخرین اخبار

حضور رییس دانشگاه دولتی نخجوان در دانشگاه ارومیه

پروفسور صالح محرم اف رییس دانشگاه دولتی نخجوان و هیات همراه در دانشگاه ارومیه حضور یافته و از این مجموعه علمی بازدید کردند.

در ادامه این بازدید که سوم اسفند از پژوهشکده های دریاچه ارومیه، زیست فناوری، موزه تاریخ طبیعی و پردیس دانشگاهی دانشگاه انجام شد میهمانان در جلسه هیات رییسه نیز حاضر شدند.

همچنین دانشگاه در روز 4 اسفند، شاهد بازدید میهمانان نخجوانی از آزمایشگاه های دانشکده دامپزشکی و حضور این افراد در جلسه اساتید آن دانشکده و دیگر دانشکده های پردیس نازلو بود.

در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف اجرای پروژه های کارشناسی ارشد و تبادل استاد و دانشجو تاکید داشتند.

اکبر علی اف دپارتمان شرق شناسی و استاد زبان فارسی و حسن قنبراف از دانشکده دامپزشکی دانشگاه نخجوان همراهان پروفسور محرم اف در این سفر بودند.

شایان ذکر است دکتر رحیم حب نقی 28 ام آبان ماه در پی دعوت رسمی رییس دانشگاه دولتی نخجوان از مراکز علمی آن دانشگاه دیدار کرده بود.