آخرین اخبار

اطلاعیه ویژه اساتید: برگزاری نشست نقد و بررسی اهداف و راهبردهای دشمن

این نشست به همت شعبه ارومیه ی دانشگاه الزهرا و با همکاری بسیج اساتید دانشگاه ارومیه، ویژه اساتید دانشگاه ها برگزار می­ شود.

سخنران: دکتر حشمت اله قنبری همدانی( استاد و محقق دانشگاه)

زمان : روز چهارشنبه12/12/94 ساعت 30/15 الی 18

مکان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، سالن مطالعات دریاچه ارومیه