آخرین اخبار

رونمایی از طرح های پژوهشی درآمدزای دانشکده کشاورزی

به گزارش روابط عمومی در این بازدید که نهم اسفندماه با حضور رییس دانشگاه، مشاور رییس در امور برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات، رییس دانشکده کشاورزی و هیات همراه انجام یافت از سه طرح پژوهشی که توسط اساتید این دانشکده و دانشکده دامپزشکی طراحی و اجرا شده است رونمایی شد.

طرح کشت بافت گیاهان باغبانی، تولید بنفشه آفریقایی و پرورش بلدرچین طرح های مذکور هستند که در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی اجرا شده اند .

از اهداف و مزایای اصلی این طرح ها می توان به درآمد پایدار، ایجاد فرصت های اشتغال برای دانشجویان فارغ التحصیل و ... اشاره نمود.

دکتر بهمن حسینی، دکتر پرویز نوروزی و دکتر دانشیار با همکاری و همراهی دانشجویان و کارکنان دانشگاه، مجریان اصلی طرح های پژوهشی بودند که با موفقیت به سرانجام رسیده است.