آخرین اخبار

مقاله استاد دانشگاه ارومیه در نشریه  " Physical Review B " منتشر شد

مقاله دکتر هادی گودرزی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم با عنوان

 " Transportpropertiesofspin-tripletsuperconductingmonolayerMoS2"

در نشریهPhysical Review B  چاپ شد.


بنا بر اعلام معاونت پژوهشی و فناوری، این نشریه که توسط جامعه فیزیک آمریکا انتشار می یابد و دارای ضریب تاثیر3.736 می باشد یکی از مجلات برتر، در لیست مجلات برتر فدراسیون سرآمدان علمی ایران است که توسط معاونت علمی و فن­آوری ریاست جمهوری ایجاد گردیده است.

این موفقیت را به دکتر گودرزی تبریک و برایشان آرزوی توفیق بیشتر داریم.

شایان ذکر است: فدراسیون سرآمدان علمی با هدف کمک به تحقیقات علمی معتبر در کشور، سالانه 100 محقق سرآمد را شناسایی و به آنها گرنت‌های پژوهشی و آزمایشگاهیپرداخت می‌کند. این افراد براساس میزان دستاوردها و امتیاز کسب کرده در 2 گروه رتبه‌دهی می‌شوند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فدراسیون، جوایز و گرنت های پژوهشی اختصاصی به اساتید؛ می توانند  به آدرس http://saramadan.com/ مراجعه نمایند.