آخرین اخبار

دیدار نوروزی همکاران دانشگاهی

این دیدار چهاردهم فروردین 1395 با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیأت رییسه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و کارکنان دانشگاه ارومیه در محل رستوران مرکزی انجام پذیرفت.