آخرین اخبار

اولین جلسه هیأت امام حسن مجتبی(ع) در سال جدید روز سه شنبه 17 فروردین ساعت 7 عصر در نمازخانه پردیس دانشگاهی شهر برگزار خواهد شد.

لذا بدینوسیله از تمامی همکاران محترم جهت حضور در این محفل معنوی دعوت به عمل می آید.

برنامه مراسم شامل سخنرانی و اقامه نماز مغرب  و عشا و زیارت آل یاسین خواهد بود.

سخنران: حاج آقا علی پور از تبریز

مداح: برادر سعید عنانی

هیأت امام حسن مجتبی(ع)