آخرین اخبار


پیامبر صلی‌الله علیه و آله: «معتکف معتکف الذُّنوبَ ويُجرى‏ لَهُ مِنَ الأجرِ كَأجرِ عامِلِ الحَسَناتِ کل‌ها»، معتكف همه گناهان را در بند مى‏كند، مانند كسى كه همه خوبى‏ها را انجام داده است، به او پاداش داده مى‏شود. (كنزالعمّال، حدیث 24012.)

مراسم معنوی اعتکاف

2 و 3 و 4 اردیبهشت ماه سال 1395 هم زمان با ایام البیض ماه رجب

زمان ثبت نام: 17 لغایت 29 فروردین ماه

مکان:

خواهران: مسجد دانشگاه ارومیه پردیس نازلو

برادران: مسجد دانشگاه علوم پزشکی

جهت ثبت نام به دفاتر دانشجویی نهاد در دانشکده ها و یا دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ساختمان ستاد مرکزی نازلو مراجعه نمائید.