آخرین اخبار

 

با تلاشهای دانشگاه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی کل مجموعه پردیس شهر دانشگاه ارومیه به شماره 31402  و با قدمت قاجاریه-پهلوی در ردیف آثار ملی قرار گرفت

 این بدین معناست که هر گونه دخل یا تصرف و یا عملیاتی که منجر به تغییر هویت و یا تخریب آن گردد جرم محسوب خواهد شد. روابط عمومی دانشگاه ضمن استقبال از این رخداد امید دارد با همکاری همه نهادها هویت واقعی این مجموعه ارزشمند حفظ و به  حالت اولیه باز گردانده شود

متن نامه معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در ذیل ارایه می گردد