آخرین اخبار

گواهی شرکت در کارگاه علمی – فرهنگی"سبک های زندگی و شیوه های تعامل با دانشجو" آماده توزیع شد

گواهی شرکت در کارگاه علمی – فرهنگی"سبک های زندگی و شیوه های تعامل با دانشجو" که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه و بر اساس مصوبه اتاق فکر دانشگاه در تاریخ 94/12/3 برگزار گردیده بود، آماده توزیع گردید.

شرکت کنندگان طبق لیست ذیل می توانند از روز شنبه 28 ام فروردین ماه سالجاری تا اول اردیبهشت ماه به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی جهت دریافت گواهی مراجعه نمایند.

رحمان فرخی­ تیمورلو

علیرضا حسین­ پور

علی عیسی­ زادگان

کوروش آقایار

یعقوب پاژنگ

هادی گودرزی

حبیب شیرزاد

چنگیز قبادی

حسن مومیوند

محمد علی شیخ­ محسنی

اصغر اسمعیلی

بهمن رضایی

مرتضی خلیلیان

فرناز ملکی­ فرد

مهرداد قدرت­ دیزجی

علیرضا قلعه­ ای

وحید تلاوت

فاطمه نژاد حبیب­ وش

پرویز علوی­ نیا

آرش ثباتیان

فریبا حیدرلو

مهدی سرخوش

یوسف رحیم­ سوری

بهمن نزهت

ایرج برنوسی

عبدالله احمد­پور

میر­نجف موسوی

اصغر خسروشاهی­ اصل

سید میثم ابطحی­ فروشانی