آخرین اخبار

ثبت نام خرید بن کارت یارانه ای دانشجویان از بیست و ششم فروردین ماه آغاز می شود

دانشجویان برای ثبت نام می توانند به سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به آدرسtibf.ir ، بخش" بن خرید کتاب دانشجویان" مراجعه نمایند.