آخرین اخبار

مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه ارومیه

این مسابقات به همت انجمن های علمی دانشجویی عمران، مکانیک و معماری برگزار می گردد.

همچنین یک دوره کارگاه آموزشی ساخت سازه ماکارونی نیز در حاشیه این مسابقات برای دانشجویان تدریس می گردد.