آخرین اخبار

اخذ بالاترین رتبه مجلات مرتبط با علوم دامپزشکی توسط مجله دامپزشکی Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه

مجله Veterinary Research Forum در آخرین رتبه بندی پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) با اخذ درجه کیفی اول (Q1) و ضریب تأثیر 235/0 بالاترین رتبه را در بین مجلات مرتبط با علوم دامپزشکی اخذ نموده است.

شایان ذکر است: این مجله در رتبه بندی اخیر سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور نیز حائز رتبه A+ (100/100) در بین نشریات داخلی شده بود.

کسب این موفقیت ارزشمند را به کلیه دانشگاهیان، پژوهشگران و اعضای محترم هیأت تحریریه آن مجله تبریک عرض می نماییم.