آخرین اخبار

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه: اردوی گردشگری و بازدید از مناطق فرهنگی مراغه برگزار می شود

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه: اردوی گردشگری و بازدید از مناطق فرهنگی مراغه با همراهی آقای دکتر سلطانی مدیرکل امور دانشجویان و آقای دکتر حیدری برگزار می شود.

از سری برنامه های این اردو بازدید از اماکن:

گنبد سرخ
گنبد غفاريه
رصدخانه مراغه
معبد مهر
آرامگاه اوحدي مراغه اي
موزه
صوفي چاي
امامزاده ابراهيم چكان

خواهد بود.

علاقمندان به شرکت از تاریخ 4 ام لغایت 6 ام اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به دفاتر این انجمن در دانشکده ها یا کانال تلگرام این انجمن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

حرکت دو دستگاه اتوبوس خواهران ساعت 7 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/2/9 از ابتدای خیابان رازی (ایستگاه سرویسها) و مسجد پردیس نازلو خواهد بود.

نیز حرکت یک دستگاه اتوبوس برادران ساعت 7 صبح روز جمعه مورخ 95/2/10 از مسجد پردیس نازلو خواهد بود.