آخرین اخبار

بر اساس اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

اعلام فرصت نهایی برای ارسال مدارک واجدین شرایط ورود به دوره دکتری سال95

بدینوسیله به اطلاع واجدین شرایط ورود به دوره دکتری سال95 دانشگاه ارومیه می رساند آخرین فرصت برای ارسال مدارک تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1395/02/19 تمدید گردیده است.