آخرین اخبار

پیام قدردانی معاون آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در ارومیه از عوامل اجرایی کنکور کارشناسی ارشد 95

" همزمان با مبعث رسول اكرم (ص)تلاش و كوشش منبعث از اعتقادات ديني،‌ ارزش هاي ملي و مسئوليت هاي انساني و اخلاقي شما عزيزان اجراي افتخار آميز، صحيح و مطمئن آزمون سراسري كارشناسي ارشد را مقدر و ميسر گردانيد. اينك بر خود لازم مي دانم تا از همكاريهاي متحدانه و دلسوزانه شما بزرگواران عرصه اين افتخار صميمانه تشكر نمايم.

دستيار و مديران اجرائي:‌ مديران حوزه ها؛ سرپرستان سالن ها؛ ‌رابطين؛ مراقبين؛ مديران و عوامل امنيتي و حفاظت آزمون؛‌ همكاران بهداشتي و درماني؛ فعالين مخازن اصلي و فرعي؛ خدمات؛ حمل و نقل؛ پشتيباني و تداركات؛‌ نگهباني و ساير عوامل اجرائي؛ اساتيد، كاركنان و دانشجويان دانشگاه  و همكاران محترم ساير حوزه هاي استاني قدردان زحمات شما عزيزان هستم."

اسماعیل آین