آخرین اخبار

معاونت پزوهشی دانشگاه ارومیه (گروه شیمی ) برگزار می کند:

کارگاه آموزشی نرم افزار محاسباتی گوسین Gaussian 09 ( سطح پیشرفته)

                                                                                                             

سرفصلهای کارگاه:

الف) روش نصب نرم افزار Gaussian 09 و انجام محاسبات درمحیط LINUX

ب) آشنایی با برنامه GaussSum و روش محاسبه و تحلیل نمودار های DOS

پ) آشنایی با Error های برنامه Gaussian

ت) محاسبات ESP ( سطوح پتانسیل الکترواستاتیک)

ث) روش وارد کردن اثرات حلال، دما، فشار و ایزوتوپ در محاسبات مولکولی

ج) بررسی محاسبات حالات گذار (TS&IRC) و تحلیل محاسبات فرکانس

نکات مهم:

الف) این کارگاه به صورت کاملا کاربردی و در طی دو روز برگزار خواهد شد.

ب) شرکت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد ،دکتری و اعضای هیات علمی بلامانع است.

پ) آشنایی مقدماتی با شیمی محاسباتی و برنامه گاوسین، الزامی است.

مدرس: دکتر آیدین بهرامی ( گروه شیمی فیزیک دانشگاه ارومیه) تلفن همراه: 09143823048

هزینه شرکت در کارگاه: مبلغ 100 هزار تو مان را به شماره حساب    3892016606   بانک تجارت بنام دکتر آیدین بهرامی قوجه واریز نمایید. جهت کسب اطلاعات  بیشتر با دکتر علی رضا دادرس همراه: 09143475910 تماس بگیریید.

زمان ومکان اجرای کارگاه: 6-5  خرداد ماه 1395 دانشگاه ارومیه نازلو سالن آمفی تاتر دانشکده علوم ( 8/5 صبح الی 5 عصر) آخرین مهلت ثبت نام  4/3/1395