آخرین اخبار

نشست رییس دانشگاه ارومیه و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه

به گزارش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، در جلسه ای که با حضور رییس دانشگاه، معاون پژوهشی، رییس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و رییس دانشکده کشاورزی با دکتر محمود تجریشی معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه ترتیب یافت بر ادامه همکاری دانشگاه ارومیه در دو طرح پایش مصوبات و طرحهای دستگاههای اجرائی مرتبط با دریاچه و طرح جامع کاهش 40 % آب در بخش کشاورزی تاکید شد.

نشست مذکور هیجدهم اردیبهشت ماه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

گفتنی است: دانشگاه ارومیه در غالب تفاهم نامه از اوایل سال 1394 همکاری خود را در خصوص پایش مصوبات و طرحهای ستاد احیای دریاچه ارومیه آغاز نموده است.