آخرین اخبار

دانشگاه ارومیه به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در آمد

با حکم دکتررضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه به عضویت این شبکه در آمد .

رئیس آزمایشگاه مرکزی به خدمات علمی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اشاره کرد و افزود: این شبکه علاوه بر پشتیبانی منابع مالی از اعضاء شبکه، یارانه انجام خدمات آزمایشگاهی را تا سقف یک میلیون تومان برای پایان نامه های دانشجویی و تا سقف دو میلیون تومان برای اساتید دانشگاه ارائه می کند و در بحث کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و تهیه استاندارد های دستگاههایی نظیر HPLC ، AA،GC  و ... دارای یارانه تا سقف 5 میلیون تومان بوده و با بهره مندی از سه شرکت زیر مجموعه خود ( هوپاد، وندا و دنا نفیس) در پشتیبانی همه جانبه از اعضاء شبکه فعالیت می نماید.

فرهاد فرهنگ پژوه رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه در ادامه گفت: در حال حاضر در سطح کشور دو شبکه فعال آزمایشگاهی در بحث حمایت از پژوهشگران و محققین وجود دارد که یک شبکه مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شاعا) و دیگری مربوط به معاونت علمی ریاست جمهوری بنام شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی است.

وی افزود: دانشگاه ارومیه از ابتدای تاسیس شبکه شاعا عضو این شبکه بوده که هم اکنون با توسعه فعالیت های آزمایشگاهی و تاسیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، روند جدیدی در خصوص حمایت و تجهیز از آزمایشگاههای دانشگاه آغاز شده و در این خصوص اخذ استاندارد های IMS و ISO17025  و HSEنیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از پشتیبانی و توانمندسازی دانشگاه در جذب بودجه های وزارتی در زمینه ارتقاء آزمایشگاه ها می توان به عنوان خدمات شبکه آزمایشگاهی شاعا نام برد که از دغدغه اصلی اساتید و کارشناسان آزمایشگاهی در گروههای آموزشی دانشگاه است.

فرهنگ پژوه در سخنان خود با اشاره به چشم انداز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تصریح کرد: در طی سال جاری در اولویت اول؛ تجهیز و تقویت آزمایشگاههای مرکزی دانشکده ها و ایجاد آزمایشگاههای مرجع استانی را در برنامه ریزی های خود داریم و امیدواریم با بهره مندی از توان علمی و تخصصی موجود و همکاری اساتید و کارشناسان خبره دانشگاه گامی در توسعه علمی کشور برداریم.