آخرین اخبار

جلسه هیات امام حسن مجتبی (ع) در دانشگاه برگزار می گردد

از عموم همکاران محترم دانشگاهی دعوت بعمل می آید در جلسه هیأت امام حسن مجتبی (ع) که روز سه شنبه مورخ 1395/02/28با حضور حاج آقای علیپور از تبریز برگزار خواهد گردید حضور بهم رسانید.

زمان: سه شنبه مورخ 1395/02/28ساعت 19:30

مکان: نمازخانه پردیس شهر دانشگاه ارومیه

برنامه جلسه:  سخنرانی ساعت 19:30 ، نماز مغرب و عشاء ، پرسش و پاسخ  بعد از نماز

 

 هیات امام حسن مجتبی (ع)