آخرین اخبار

کارگاه معرفت افزایی بسیج اساتید برگزار می شود

از همکاران گرامی دعوت به عمل می آید همزمان با هفته مهدویت در کارگاه معرفت افزایی بسیج اساتید با حضور استاد دانشمند آیت الله دکتر احمد عابدی شرکت فرمایند.

زمان: شنبه مورخ 1395/03/01،  از ساعت11:30 الی 12:30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم