آخرین اخبار

مراسم بزرگداشت اعیاد شعبانیه و حماسه سوم خرداد

    بدینوسیله از کلیه همکاران محترم دانشگاهی دعوت بعمل می آید در مراسم بزرگداشت  اعیاد شعبانیه  و حماسه سوم خرداد  که روز دوشنبه مورخ  1395/03/03  رأس ساعت 10:30 در سالن چمران برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.


 

    لازم به ذکر است این مراسم همراه با اهداء جوایز خواهد بود.

معاونت فرهنگی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، روابط عمومی