آخرین اخبار

انتخابات شورای مرکزی کانون کتاب و کتابخوانی بصورت الکترونیکی آغاز شد

انتخابات شورای مرکزی کانون کتاب و کتابخوانی امروز 10 خرداد ماه 95 به مدت 3 روز بصورت الکترونیکی آغاز شد.

علاقمندان می توانند از طریق پیوند ذیل در انتخابات الکترونیکی کانون کتاب و کتابخوانی شرکت و رأی  خود را ثبت نمایند.

پیوند

 

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه