آخرین اخبار

عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه، به عنوان رییس دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان منصوب گردید        

دکتر علی مصیب زاده عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه ارومیه، طی حکمی از  سوی دکتر محمد اخباری رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به عنوان "سرپرست واحد استانی دانشگاه علمی-کاربردی آذربایجان غربی" منصوب گردید.

دانشگاه جامع علمی - کاربردی از سال ۱۳۷۳ با رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای بخش های مختلف صنایع، معادن، کشاورزی و خدمات فعالیت خود را در راستای آموزش مهارتی در کشور آغاز کرده است.

در حال حاضر ۱۷ هزار دانشجو در ۲۵ مرکز علمی - کاربردی زیر نظر این دانشگاه در آذربایجان غربی تحصیل می کنند.

دانشگاه ارومیه این انتصاب را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونشان را از خداوند متعال مسئلت می نماید.