آخرین اخبار

تجهیزات آزمایشگاهی به ارزش 22 میلیارد ریال برای دانشگاه ارومیه خریداری شد

کمیته تجهیزات آزمایشگاه های دانشگاه ارومیه با اختصاص  بودجه ای معادل 22 میلیارد ریال، آزمایشگاه دانشکده های دانشگاه ارومیه را تجهیز نمود .

کمیته تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ارومیه، یک کمیته مشورتی متشکل از نمایندگان دانشکده ها و پژوهشکده ها می باشد که با هدف نظارت و جلوگیری از خریدهای موازی و دقت در انتخاب شرکت های طرف قرارداد ( با بررسی پیشینه کاری و خدمات پس از فروش) ایجاد گردیده است.

در دوازدهمین جلسه این کمیته ضمن بررسی درخواست در خصوص خرید اقلام آزمایشگاهی، به پرونده 13 درخواست تخصصی دیگر رسیدگی گردید.

از مهمترین موضوعات مورد رسیدگی می توان به تصویب اعتبار لازم برای راه اندازی مرکز High Data Processing  آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اشاره نمود، با راه اندازی این مرکز امکان ارائه خدمات رایانه ای به کلیه مراکز پژوهشی و تحقیقاتی استان آذربایجان غربی فراهم خواهد شد.

لازم بذکر است این کمیته به منظور تسهیل در ارائه درخواست های خرید، فرآیند خرید تجهیزات آزمایشگاهی را به شرح ذیل ارائه نموده است:

1.  تحویل درخواست خرید تجهیزات آزمایشگاهی به نماینده کمیته تجهیز در دانشکده/ پژوهشکده

2.  بررسی در شورای دانشکده/ پژوهشکده 

3.  ارجاع به کمیته تجهیز دانشگاه توسط نماینده دانشکده/پژوهشکده، به منظور بررسی عدم مغایرت با دستورالعمل ها و اهداف شاعا