آخرین اخبار

بزرگترین گردهمایی استادان بسیجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد

به اطلاع همکاران هیأت علمی عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه می رساند نشست سالانه بصیرتی و آموزشی سازمان بسیج اساتید کشور از تاریخ 1395/06/09 الی 1395/06/11 در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد . به همین لحاظ به تعداد ده نفر ( به همراه خانواده) برای کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه از طرف سازمان سهمیه ابلاغ شده است .

بدینوسیله از کلیه همکاران علاقه مند به شرکت در این نشست خواهشمند است حضوری و یا از طریق شماره تلفن 09148549151 آقای سیروس محمدی ثبت نام نمایند. در صورتیکه تعداد همکاران متقاضی بیشتر از ده نفر (ظرفیت اعلامی سازمان متبوع) باشد به قید قرعه افراد شرکت کننده معین خواهند شد.

شرایط ثبت نام:

1- عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه و عضو فعال کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه(فعالیت در حلقه های علمی، حلقه های صالحین، جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی و برنامه های بصیرتی اجرا شده)

2- اولویت با همکارانی است که در دو سال گذشته در نشست سالانه مشهد شرکت ننموده اند.

3- همه شرکت کنندگان متعهد می شوند در جلسات تعیین شده کارگروه هایی که در شهر مشهد مقدس و متعاباً اعلام خواهد شد، حضور داشته باشند.

4- آخرین مهلت ثبت نام ساعت 14 روز شنبه مورخ 1395/04/05 خواهد بود.

5- هزینه رفت و برگشت و نحوه آن به عهده همکاران بوده و هزینه اسکان در هتل و غذا به عهده بسیج اساتید می باشد.

6- اسکان در هتل تاریخ 1395/06/08 از ساعت 14 شروع و در تاریخ 1395/06/12 رأس ساعت 12 خاتمه خواهد یافت.

7- حداکثر همراهان اعضاء حداکثر 3 نفر (یک خانواده چهار نفره ) و به ازاء هر همراه 50 هزار تومان جهت استفاده در برنامه های فرهنگی، تفریحی و رفاهی دریافت خواهد شد.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه : رحیم نادرعلی