آخرین اخبار

«آگهی مناقصه دو مرحله ای»

"طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی، فروش اقلام و تجهیزات دکوراسیون، مبلمان، نور عمومی، نور تخصصی، صوت و تصویر سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب"

دانشگاه ارومیه در نظر دارد طراحی، تهیه ، ساخت، نصب و راه اندازی، فروش اقلام و تجهیزات دکوراسیون، مبلمان، نور عمومی، نور تخصصی، صوت و تصویر سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب را با مشخصات مشروحه زیر، به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید:

1.دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه ارومیه

2.دستگاه نظارت: مهندسین مشاور دیدگاه

3.موضوع مناقصه و شرح مختصری از کار: طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی، فروش اقلام و تجهیزات دکوراسیون، مبلمان، نور عمومی، نور تخصصی، صوت و تصویر سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب.

4. محل اجرای پروژه: شهرستان میاندوآب، انتهای خیابان 17 شهریور، بالاتر از کوی رابری، کیلومتر چهار، نرسیده به ایستگاه راه آهن، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب.

5.برآورد اولیه اجرای کار: 6.000.000.000 ریال (شش میلیارد ریال)

6.مدت اجرای پروژه: پنج (5) ماه شمسی

7.محل دریافت اسناد منافصه: ارومیه، خیابان برق، 16 متری شهید خیرآبادی، ساختمان 16، طبقه 6، مهندسین مشاور دیدگاه، تلفن: 8-33486297-33486295-33454254 (044)، فاکس 33459410 (044) و سایت اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی icts.mporg.ir

8.محل ارسال اسناد مناقصه: ارومیه، کیلومتر 13 جاده ارومیه - سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، ساختمان ستاد مرکزی، دفتر حراست دانشگاه ارومیه.

9.مهلت خرید اسناد مناقصه: تا 5 روز بعد از درج آگهی نوبت دوم که به فاصله 3 روز پس از انتشار آگهی نوبت اول منتشر خواهد شد.

10.مهلت ارسال اسناد تکمیل شده: 12 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی در روزنامه

11. هزینه چاپ آگهی نوبت اول، نوبت دوم و نوبت سوم بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:5465  این هفته:22024  این ماه:83400  امسال:1049947